احترام به آراء و افکار دیگران از دیدگاه آیات و روایات
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی