بررسی و نقد اهداف کلی آموزش و پرورش افغانستان در دوره فعلی بر اساس ملاکهای اسلامی
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی