یادگیری مشارکتی، نگاهی نوین به روش یادگیری مباحثه ای
35 بازدید
محل نشر: نشریه معاونت آموزش مرکز جهانی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی