تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
برنامه ریزی درسی 
علامه طباطبایی 
 
لیسانس 
1369 
مدیریت و برنامه ریزی اموزشی 
علامه طباطبایی 
 
سطح 3